امکانات

حقایقی در مورد پیراهن

حقایقی در مورد پیراهن

حقایقی در مورد پیراهن

در این پست قصد داریم به حقایقی در مورد پیراهن بپردازیم و مختصرا به ۴ مورد از این حقایق جالب مپردازیم.

  • قدیمی ترین پیراهن ، یک پیراهن کتان است که مربوط به ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد می باشد که در یک آرامگاه مصری پیدا شده است.
  • دکمه پایین یقه پیراهن توسط بازیکنان polo اختراع شد.آنها قصد داشتد که هنگام اسب سواری یقه هایشان توسط دکمه پایین پیراهن نگه داشته شود.
  • در قرن هجدهم اگر پیراهن مردی قابل مشاهده بود و با یک جلیقه پوشیده نمی شد، پوشنده لباس مجازات می شد.
  • در روزگاران دور کارگران “یقه سفید” و “یقه ی آبی” با رنگ پارچه ی پیراهن پوشانده می شدند تا متمایز شوند و این نشان دهنده وضعیت کار اجتماعی کارکنان بود. کارگر “یقه سفید” دارای اشتغال حرفه ای دفتر و کارگر “یقه ی آبی” دارای تجارت است که نیاز به کار دستی دارد.