فروشگاه اینترنتی پوشاک سیتی

 

مهمترین وجه تمایز پوشاک سیتی از تمام فروشگاه های اینترنتی آشنایی کامل از بازار پوشاک می باشد.
پوشاک سیتی نسبت به تمام فروشگاه های اینترنتی و فروشگاه های سطح شهر دارای دو مزیت است :

مدل :
پوشاکی که در پوشاک سیتی عرضه می شود از به روز ترین مدل ها و مطابق سلیقه مردم تهران عرضه می شود.

قیمت :
به دلیل آشنایی کامل تیم پوشاک سیتی با بازار پوشاک قیمت محصولات این فروشگاه نسبت به محصولات مشابه فروشگاه های سطح شهر وسایر فروشگاه های اینترنتی لباس بسیار ارزان تر عرضه می شود.