امکانات

روند طراحی مد

بازار کار طراحان مد

روند طراحی مد

در ادامه پست قبل گه در مورد طراح مد بود در این پست میخواهیم به روند طراحی مد بپردازیم.

فرایند طراحی از مفهوم طراحی تا تولید نهایی چندین ماه طول می کشد. تحقیق در مورد روند مد فعلی و پیش بینی روند آینده، اولین گام در ایجاد طرح است.

برخی از طراحان مد، تحقیقات خود را انجام می دهند در حالی که دیگران به گزارش های روند منتشر شده توسط گروه های صنعت مد صنعت وابسته هستند.

گزارش های Trend به شما می آموزد که سبک، رنگ و پارچه برای یک فصل خاص در آینده نزدیک محبوب خواهد بود.

تولیدکنندگان نساجی از این گزارش های روندی برای طراحی پارچه و الگو استفاده می کنند در حالیکه طراحان مد طراحی طرح ها را شروع می کنند.

طراحان سپس از تولید کنندگان یا نمایشگاه های تجاری بازدید می کنند تا نمونه هایی از پارچه ها را پیدا کنند و دریابند که کدام پارچه ها با کدام طرح ها استفاده می شود.

ایجاد طرح اولیه می تواند به روش های مختلف انجام شود. در این فاز طراح چشم انداز خود را که در ذهنش می چرخد، به تصویر می کشد. این نخستین پیش نویس طراحی پس از آن به عنوان طراح اولین نمونه اولیه را توسعه می دهد.

فروشگاه پیراهن مردانه پوشاک سیتی