روش ارسال سفارشات چیست ؟

ارسال تمامی سفراشات توسط پیک پوشاک سیتی انجام می شود.

مبلغ سفارش با چه روشی قابل پرداخت است؟

مبلغ سفارشات به صورت نقد و یا استفاده از دستگاه کارت‌خوان سیار پیک پوشاک سیتی قابل پرداخت می باشد.