امکانات

لباس هندی

لباس هندی

لباس هندی

هند در کنار چین پر جمعیت ترین کشور های دنیا هستند به همین خاطر تنوع لباس فراوانی دارند و ما قصد داریم در مورد لباس هندی بحث کنیم و شما را بیشتر با این نوع لباس آشناسازیم.

تمام طرح ها و شکل هایی که در یک لباس مشاهده می شود نمایان گر چیز مهمی است و هر منطقه یا ایالت به دلیل تفاوت در دین و فرهنگشان لباس های متفاوت و طرح های متفاوتی استفاده می کنند.

بسیاری از این طرح ها روی لباس  دیگر بر روی لباس ها نقشی ندارند زیرا هزینه سنگینی داند که طراحان لباس هندی از پس آن بر نمی آیند و مردم کمی هم توان خرید آنها را دارند.

تاثیرات خراجی بر لباس هندی ها

لهنگا نوعی لباس است که منشا آن به دوران مغول ها بر می گردد. اعتقاد بر این بوده که این لباس ارزش های هند را به طور کامل بیان می کند و شاید به همین دلیل است که این لباس تا به امروز وجود دارد.

ساری نوع دیگری از لباس هندی است که از محبوبیت جهانی برخوردار است.بافت و طراح های به کار رفته در ساری باعث تعجب و شه شور آمدن مردم می کند.

فروشگاه لباس مردانه پوشاک سیتی