امکانات

لباس کردی

لباس کردی

لباس کردی

در ادامه صحبت در مورد لباس اقوام مختلف در این پست به معرفی لباس کردی می پردازیم.

لباس کردی لباس بسیاز زیبایی است که تنوع بسیار زیادی دارد.این لباس برای زنان و مردان همانند سایر لباس های محلی متفاوت است.

همچنین این لباس برای کشورهای مختلف کرد نشین متفاوت است به طوری که از نوع لباس یک شخص میشود به این نکته پی برد که متعلق به کدام منطقه است.

لباس محلی کردی برای زنان

لباس کردی زنانه لباسی بسیار زیبا ورنگارنگ است که معمولا بلند و پوشیده می باشد.همچنین زنان کرد از کمربند ها و شال های رنگارنگ نیز استفاده میکنند.

کفش های زنان کورد که ممکن است در دوخت آن از سنگ های قیمتی استفاده شود نیز به مانند لباسشان رنگا رنگ می باشد.

لباس محلی کردی برای مردان

لباس مردان کرد نوعی لباس بلند و زیبا است .مردان کرد شال بزرگی را دور کمر خود می بندند.و بعضا از جیلقه استفاده می کنند.

در قدیم نیز مردان کرد از یک خنجر که به کمر میبشتند نیز استفاده می کردند.