truck_free-512

ارسال رایگان در تهران

در صورتی که ارزش کالای خریداری شده شما بیش از ۱۰۰ هزارتومان باشد هزینه ارسال برای شما رایگان خواهد بود و در صورتی که ارزش کالاهای خریداری شده توسط شما کمتر از ۱۰۰ هزار تومان باشد هزینه ارسال برابر ۵ هزار تومان می باشد.